Tippjuhid tagasi kooli?

Share: 
Year of Release: 
2005

By Evita Lune, Partner, Country Manager Latvia

Elukestev õppimine on tänases ärimaailmas paratamatus, mitte harv erand. Juhid peavad olema oma võimete tipul pidevalt ja endid arendama. See on vajalik mõistagi selleks, et motiveerida oma meeskonda, saavutada silmapaistvaid majandustulemusi, olla edukas.

Enamus Balti riikide tänastest 30-45 aastastest tippjuhtidest on oma hariduse saanud eelmise poliitilise rezhiimi ajal ning seetõttu on nende teoreetiline teadmistepagas tunduvalt väiksem kui nende lääne kolleegidel.

Üldistades võiks isegi öelda, et meil on terved põlvkonnad mehi ja naisi tippjuhtide kohtadel, kes on oma hariduse saanud mitte majanduse, vaid hoopis inseneri ja filoloogia erialadel. Paljud nendest endistest inseneridest töötavad täna juhatuse liikmete või tegevjuhtidena kohalikes ja isegi rahvusvahelistes ettevõtetes, kus nad saavad rakendada oma tugevaid külgi- planeerimist, süsteemsust ja head tehnoloogia tundmist. Finantsplaneerimine, turundus ja firma tegevusega seotud õiguslikud küsimused nendes firmades on delegeeritud oma kolleegidele kuna puuduvad selleks ammendavad teadmised.

Filioloogiharidusega juhid seevastu on hästi kohanenud teenindussektoriga või on tegevad turundusjuhtidena, kusjuures nende edu aluseks võib pidada just head suhtlemis- ja võõrkeelteoskust, rohkem kui majandusalaseid teadmisi.

Vajakajäämised nende tippjuhtide professionaalses taustas on osalt seotud ka võimaluse puudumisega asetada endid erinevasse õppimiskeskkonda väljaspool igapäevatööd.

Samas on muutused, mida need juhid on pidanud ellu viima viimase 15 aastaga märkimisväärsed. Neil on aastatega kogunenud suurepärased igapäevatööks vajalikud teadmised ja oskused. Puudu jääb ainult strateegilisest ja loomingulisest nägemusest. Sellise lünga aitavad täita strateegiliste juhtide jaoks loodud magistriõppe programmid, mis lähtuvad ärikeskkonna arengust ja juhtide vajadustest.

Stockholm School of Economicsi Executive MBA programm, mille juhina ma aastaid töötasin on näiteks kesk ja tippastme juhtidele mõeldud magistriõppe programm inimestele, kel on vähemalt 5 aastane juhikogemus ja bakalaurusekraad. Tallinnas asuv Estonian Business Schooli EMBA programm võtab vastu ka 3 aastase juhikogemusega inimesi. Varjante on teisigi. Erinevate ülikoolide programmide pikkused jäävad enamasti 2 aasta sisse.

Kaheaastast modulaarse ülesehitusega programmi kordineerivad enamasti rahvusvahelised tõppejõud ning õppetöös kasutatakse palju interaktiivset õppemetoodikat ja väikseid gruppe.

Tagasi kooli?

Mitmed EMBA programmi läbijad on toonud välja just selle, et peale üldise juhtimisoskuse ja teadmistepagasi kasvu on see nn. uuesti kooliminek arendanud ka nende isiksuseomadusi ning aidanud neil saada paremateks juhtideks. Mitmed minu tippjuhtidest õppurid on hiljem hea meelega meenutanud, kuidas kursuse jooksul õpitud näited ja case studyd aitavad neil inspireerida ja veenda oma kolleege teiste kohalike ja rahvusvaheliste firmade näidete najal.

Programmis osalejad toovad tihti välja ühe tugevama küljena ka kontaktide ja kasulike tutvuste kasvu erinevatel ärialadel. See võimalus pakub erilist huvi just välismaalastest osalejatele, kelle äriplaanid seoses Baltikumiga on pikemaajalised.

Mõistagi võiks küsida, et miks peaks juba niigi ülikiire graafikuga juhtivtöötaja ennast selliselt koormama. On nad ju edukalt toime tulnud oma firmade juhtimisega siiani, mida võiks selline kogemus neile veel juurde anda?

Siin tooksin välja kaks olulist põhjust, miks edasiõppimine on oluline-

  • Oskus näha n.ö. “suurt pilti” – näha firma rolli mitte ainult kohalikus, vaid rahvusvahelises kontekstis, samuti saada täielikum ülevaade oma firma sees toimuvast, kasvõi selleks, et aru saada uue IT- süsteemi rajamise mõttekusest või turundusosakonna efektiivsusest.
  • Teatud hetkel jõuab iga firma juht arengufaasi, kui talle ei piisa ainult äri arendamise põhitõdedest ning vajalikuks muutuvad teadmised ka finants ja tööjõuplaneerimise, inimeste juhtimise ja arendamise osas. Ainult enda õpitud kogemustest jääb tihtipeale siin väheseks.

“EMBA programmis osalemine andis mulle täiesti uue vaatenurga meeskonnatöö ja meeskonna planeerimise osas. Äärmiselt huvipakkuvaks oli ka kursusetööde tegemine koostöös teiste tippjuhtidega Baltikumist kellega ma tavapäraselt tõenäoliselt kokku ei puutuks.” Ainars Ozols, SEB Ühispanga Läti osakonna asepresident

“Stockholmi majanduskooli vilistlasena oli põnev tagasi kooli minna ning korrata üle mõningad põhitõed millega olin juba varasemast kokku puutunud. Isegi kui mõned teemad kattusid varemõpituga, oli seekord taustaks juba reaalne kogemustepagas ning vaatasin mitmetele arutatud teemadele hoopis teise pilguga. Loomulikult on suur vahe kas õppida samu asju koos 120 keskkooli lõpetanu või 20 tippjuhiga.”

Roberts Stugis, Pareks Panga Läti osakonna finantsanalüüsi osakonna juht Oleks vale küsida kas nüüd ikka on õige aeg kooli tagasi minna. Mitmed teadlased sealhulgas Henry Minzberg, on väitnud, et juhtimise õpetamine on peaaegu võimatu inimestele kellel puudub endal eelnev töökogemus. Minzberg väidab koguni, et õpetada juhtimist inimesele, kes ei ole oma elus kunagi inimeste juhtimisega kokku puutunud on sama nagu õpetada psühholoogiat kellelegi, kes ei ole kunagi inimesega kokku puutunud.

On oluline endale teadvustada, et õppimine ei lõppe veel EMBA programmi läbimisega, vaid see on tõepoolest elukestev. Juhtidele mõeldud õppimisprogrammid annavad siiski hea ülevaate oma võimetest ja arenguvõimalustest juhi ja visionäärina. Oluline on mitte seisma jääda ja oodata oma aega, või nagu mu kolleeg Eestis Kurt Söderstöm ütles-“ Kui tippjuht kaotab oma kire ja entusiasmi õppimise vastu ja tahtmise oma meeskonda õpetada, siis on tal tõepoolest viimane aeg varumeeste pingile istuda!”


Pedersen & Partners is a leading international executive search firm. We operate 43 wholly owned offices in Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Egypt, Estonia, Finland, Georgia, Germany, Greece, Hungary, India, Iran, Israel, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Mongolia, Nigeria, Poland, Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates and Uzbekistan. Our values Trust - Relationship - Professionalism apply to our interaction with clients as well as executives. 

Insights