Σαράντα φορές ο μισθός ενός εργαζομένου η αμοιβή των στελεχών, "Kathimerini.gr"

Share: 

September 13th, 2013 - Athens, Greece - Τα ανώτατα στελέχη των 100 κορυφαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ λαμβάνουν επταπλάσια αμοιβή από την αντίστοιχη των γενικών διευθυντών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 40πλάσια από τον μέσο μισθό ενός εργαζομένου.

Τα σχετικά αναφέρει στη φετινή της έκθεση για τις αμοιβές των στελεχών η εταιρεία συμβούλων Pedersen & Partners. Ειδικότερα, στις κορυφαίες ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες οι κατά μέσον όρο μεικτές αμοιβές των υψηλόβαθμων στελεχών σε ρευστό ανέρχονται σε 1,35 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Στην ομάδα των εν λόγω κολοσσών συγκαταλέγονται οι εταιρείες με περισσότερους από 100.000 υπαλλήλους. Οι προαναφερθείσες απολαβές κατανέμονται σχεδόν ισοδύναμα σε 660.000 ευρώ μισθό-βασικό πακέτο και 690.000 ευρώ μπόνους. Τα βασικά πακέτα αυξήθηκαν κατά 5,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ η συνολική αμοιβή σε μετρητά μαζί με τα μπόνους αυξήθηκαν κατά 3,4%.

Ερευνα με 1.700 στελέχη

Η έρευνα της Pedersen & Partners διεξήχθη μεταξύ 1.700 στελεχών σε 330 εταιρείες σε 17 χώρες. Συγκεκριμένα, τα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη, που συμμετείχαν στη διαδικασία, είναι διευθύνοντες σύμβουλοι και μέλη διοικητικού συμβουλίου διεθνών εταιρειών με κατά μέσον όρο 129.000 εργαζομένους, κύκλο εργασιών 40 δισ. ευρώ και κέρδη περί τα 3,9 δισ. ευρώ κατά μέσον όρο. Οι εταιρείες αυτές αύξησαν τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη τους 6% κατά μέσον όρο και δημιούργησαν περισσότερες από 1,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας τον αριθμό των απασχολουμένων 3,5% κατά μέσον όρο. Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση του Κόνραντ Πράμπεκ, υπευθύνου της έρευνας και επικεφαλής του τμήματος αμοιβών της Pedersen & Partners: «Το μέγεθος της ευθύνης είναι η βασική κινητήρια δύναμη για την αμοιβή των στελεχών», επισημαίνει, εν κατακλείδι.

Published by Kathimerini.gr

In the mediaGreeceAthens