Najatraktívnejšie trhy pre globalne investície, ”Strategie.sk”

Share: 

December 17th, 2013 - Bratislava, Slovakia - Najatraktívnejšie trhy pre medzinárodné investície v roku 2014 sú Brazília, Čína a India, nasledujú Spojené arabské emiráty, Katar a Čile. Obchodný rast, vyššie zisky, a veľkosť trhu sú hlavnými faktormi pre investovanie riaditeľov firiem na týchto trhoch. Dotacie a daňové benefit majú významný vplyv na tieto rozhodnutia. Na druhej strane korupcia, zločin a politická nestabilita sú najväčšie prekážky pre priame zahraničné investície.

Top 3 rozvíjajúce sa trhy z pohľadu riaditeľov firiem pre rok 2014 (India, Brazília, Čína)

 

 

Toto sú kľúčové poznatky z globálneho prieskumu zameraného na investície v 49. rozvíjajúcich a FRONTIER trhoch realizovaného medzi 480 riaditeľmi firiem v 51 krajinách, ktorý uskutočnila spoločnosť Pedersen & Partners. Viac ako 30% účastníkov prieskumu tvoria riaditelia medzinárodných firiem s viac ako 5000 zamestnancami.

 

Latinská Amerika, Stredný východ a Ázia na vzostupe

Z globálneho hľadiska sa krajiny v Latinskej Ameriky, na Strednom východe a v Ázii stávajú čoraz viac atraktívnymi, zatiaľ čo Východoeurópske a Africké krajiny sa stávajú pravdepodobne menej atraktívnymi pre zahraničné investície v nasledujúcich rokoch.  Avšak, dokonca aj v regiónoch s vysokou mierou neistoty, korupcie a politickej nestability ako je Afrika, niektoré krajiny ponúkajú priaznivé investičné podmienky. Zatiaĺ čo politické turbulencie v Egypte znamenali odlyv väčšiny medzinárodných fieriem z tejto krajiny, mnoho spoločností zvažuje investície v Južnej Afrike.

 

Top 3 rozvíjajúce sa trhy z pohľadu riaditeľov firiem podľa regiónov

 

 

Afrika

Ázia

Európa

Latinská  Amerika

Stredný východ

1

Južná Afrika

Čína

Turecko

Brazília

Spojené arabské emiráty

2

Maroko

India

Poľsko

Čile

Katar

3

Keňa

Indonézia

Rusko

Mexico

Saudská Arábia

„Aj keď sa očakáva, že obchodný rast ženie firmy do rozvíjajúcich sa trhov, vlády týchto krajín môžu podnikanie z nich vytláčať," hovorí Poul Pedersen, generálny riaditeľ spoločnosti Pedersen & Partners. "Kľúčová úloha vlád týchto krajín by sa mala zameriavať na vytvorenie priaznivého prostredia pre investície. Podľa nášho prieskumu, stabilné politické a právne prostredie, absencia korupcie a trestnej činnosti a obmedzovanie byrokracia sú oveľa dôležitejšie pre ako daňové škrty, "hovorí Poul Pedersen.

 

Investičné výhľady pre Slovensko

„Súčasné trendy v priamych investícií na Slovensku ukazujú na rastúci záujem zahraničných investorov v regiónoch stredného a východného Slovenska, rovnako ako aj na posun v štruktúre investovania do vysoko hodnotných investícii na západnom Slovensku" hovorí Sune Christiansen, riaditeľ pobočky Pedersen & Partners na Slovensku.

Jeho tvrdenie je podporené súčasným prieskum vládnej agentúry SARIO. Tá uvádza, že v roku 2011 sa prítok zahraničných investícií zhruba štvornásobne zvýšil na 518 miliónov eur. Príliv priamych zahraničných investícií na Slovensko v minulom roku síce poklesol o 11 percent na 466 miliónov eur, agentúra však  dodala, že na ceste sú zahraničné investičné projekty v hodnote 800 miliónov eur.

Published by strategie.sk

In the mediaSlovakiaBratislava