Препознавање пословних прилика, Економетар

Share: 

May, 2011 - Jелена Краљ, кантри менаџер компаниjе Pedersen & Panners за Срибиjy, представила jе 19. мaja активности MБИ & MБO клуба (management buy-in - MBI, management buy-out - MBO), неформалне мреже успешних топ менаџера из земаља централне и источне Европе. 

Read more:

In the media